Членове

Заявление за членство

Членове — Юридически лица

СИЛ при "АБ" АД, град Хасково

Адрес
063 град Хасково, Бул. "Съединение" 38
E-mail
sil_ab@abv.bg
Телефон
0893410118
Представител
инж. Живко Матанов

„СК-13 Пътстрой” АД - Перник

Адрес
град Перник; „Софийско шосе” 38
E-mail
vili_grozeva@abv.bg
Телефон
0888000334
Представител
Виолета Петрова-Грозева

"Автомагистрали Черно море" АД

Адрес
град Шумен ул. "Алеко Константинов" № 8
Уебсайт
www.amshumen.com
E-mail
lab@amshumen.com
Телефон
054830269
Представител
Христина Христова

"БАРС" АД

Адрес
град Шумен, бул. "Ришки проход" № 66
E-mail
milenanp@abv.bg
Телефон
0887405423
Представител
Милена Недялкова

"БКС Горна Оряховица " АД

Адрес
гр. Горна Оряховица, ул. "Иларион Макариополски" №11
E-mail
labbksgo@abv.bg; bks_gorh@abv.bg
Телефон
0882697794; 061828863
Представител
инж. Илиян Илиев

"ВН ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Адрес
град София, община Столична, ж.к. "Манастирски Ливади - Запад", ул. "Майстор Алекси Рилец" № 16А, офис 3 и офис 9
Уебсайт
www.vn-engineering.com
E-mail
office@vn-engineering.com; laboratory@vn-engineering.com
Телефон
0885 53 71 86
Представител
Владимир Николов

"Евротест-контрол" ЕАД

Адрес
град София, бул. "Г. М. Димитров" № 16
Уебсайт
www.eurotest.hit.bg
E-mail
lgi@inet.bg
Телефон
0899992373
Представител
Анна Варадинова

"Ен Джи Ен" ООД - град Хасково

Адрес
6300 град Хасково, площад "Градска болница", Т.К. "XXI ВЕК", ет. 4, офиси № 3 и № 5
Уебсайт
www.njn-cert.com
E-mail
njn.ood@gmail.com
Телефон
038/58 568 04; 038/60 24 23; GSM: 0884 30 27 10
Представител
инж. Стоянка Стоянова

"Инжстрой" ЕООД

Адрес
град Плевен, ул. "Дойран" № 138, ет. 4
E-mail
pto@injstroi.com
Телефон
064/800-267; факс: 064/800-267
Представител
Поля Колева

"Инфраконсулт 2006" ЕООД, град София

Адрес
град София, Младост 1, бл. 54, вх. 2
Уебсайт
www.control-consult96.com/
E-mail
infrakonsult@abv.bg
Телефон
0889240257
Представител
инж. Любомир Петров

"Инфрастрой" ЕООД

Адрес
град Плевен, Бул. "Георги Кочев" 4, ет. 3
E-mail
infrastroy@tracebg.com
Телефон
064801959
Представител
инж. Наташа Нешева

"МВ ТЕЙДИНГ 2008" EOOД

Адрес
2300 гр.Перник ж.к. Рудничар ул. Втора №1, адрес на лабораторията: с. Хаджиево обл. Пазарджик АБ "Хаджиево"
E-mail
anavezirova@abv.bg
Телефон
0893664386
Представител
инж. Ана Везирова

"Пиринстройинженеринг" ЕАД

Адрес
град Благоевград, ул. "Тодор Александров" 21
E-mail
psi-laboratoria@mail.bg
Телефон
0886200707
Представител
инж. Стефан Стоев

"ПСТ Плевен" ЕООД

Адрес
град Плевен, ул. Редута № 2
E-mail
pstpleven@abv.bg
Телефон
тел. 064/ 68 09 43; факс: 064/ 68 15 91
Представител
инж. Маргарита Батова

"Пътинженеринг" ЕООД

Адрес
град Пловдив, бул. "Найчо Цанов" № 8
E-mail
pating@abv.bg
Телефон
0884413304
Представител
Цветелина Вичева

"Пътища и мостове" ЕООД

Адрес
град Варна, ул. "Д-р Пюскюлиев" № 3
Уебсайт
www.pmostove.com
E-mail
office@pmostove.com
Телефон
0885880205
Представител
Росен Колелиев

"Пътища" АД

Адрес
град Пазарджик, п.к. 4402, ул. "Г. Бенковски" 120
E-mail
roads@abv.bg
Телефон
034/482943
Представител
Катерина Стефанова

"Пътни строежи - Велико Търново" АД

Адрес
Град Велико Търново, Бул. "България" № 27
E-mail
lab@psvt.bg
Телефон
0888409882
Представител
Петър Петров

"Пътни строежи 2001" АД - град Бургас

Адрес
град Бургас, ул. "Цариградска" № 30
E-mail
patnistroeji2011@abv.bg
Телефон
0887554884
Представител
Нела Вълчева

"Пътстрой-Габрово" АД

Адрес
град Габрово, ул. "Станционна" 3
E-mail
petarganev1961@abv.bg
Телефон
0887008677
Представител
инж. Петър Ганев

"Пътстрой-Ловеч" ЕООД

Адрес
5500 Ловеч, ул. "Баховско шосе" № 1
E-mail
patstroy@abv.bg
Телефон
0882397504
Представител
инж. Минка Михова

"Строймонтаж" ЕАД

Адрес
град Разград, ул. "Дондуков" № 3
E-mail
stroymontag@abv.bg
Телефон
084/610077; факс: 084/610088
Представител
Милен Добрев

"Технотест" ООД

Адрес
град Враца, ул. "Ал. Константинов" № 10
Уебсайт
www.texnotest.com
E-mail
texnotest@abv.bg
Телефон
0888643691
Представител
Милена Димитрова

"Тинфа" ЕООД

Адрес
град Сливен, бул. “Хаджи Димитър” № 41
E-mail
tinfa49@yahoo.com
Телефон
044/623248
Представител
Тодор Тодоров

"ТРА " ЕООД - град София

Адрес
град София, ул. "Резбарска" № 7
E-mail
katya.ivanova@abv.bg;
Телефон
0887812888
Представител
Катя Иванова

"Трейс - Бургас" ЕАД

Адрес
8000 град Бургас, ул. "Одрин" 15, ет. 7
E-mail
traceburgas@abv.bg; tracelab@abv.bg
Телефон
0886777229; 056/81 36 39; факс: 056/81 36 23
Представител
Инж. Катя Тодорова Палова

"ХЕС" АД

Адрес
град Габрово, бул. "Столетов" № 68
E-mail
rumi04@abv.bg
Телефон
0887314521
Представител
Румяна Колева

"Хидрострой" АД, град София

Адрес
Град София, Бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 136
E-mail
psl@hydrostroy.com
Телефон
GSM: 0888684959; Факс: 052/741564
Представител
инж. Ивалина Петрова

ГБС "Инфраструктурно строителство" АД

Адрес
1619 град София, община Столична, район Витоша, ул. "Дамяница 3-5"
Уебсайт
www.gbs-bg.com/bg/
E-mail
stanev@gbs-is.com
Телефон
02/9151874; факс: 02/9151755
Представител
инж. Стамен Димитров Станев

ИЛ към "Драгиев и Ко" ООД, град Пловдив

Адрес
4000 Пловдив, ул. "Васил Левски" № 56
E-mail
Lab.draganova@abv.bg
Телефон
0887942690
Представител
инж. Калина Драганова

Независима строителна лаборатория "Инфраструктура" ЕООД

Адрес
град София, бул. "Цар Борис III" № 257
Уебсайт
www.nsli.org
E-mail
valned1@abv.bg
Телефон
0889280281
Представител
инж. Веселина Нинова

Орган за контрол от вида А към "Контрол" ООД

Адрес
6300 град Хасково, Бул. "Димитровградско шосе" № 1
E-mail
k.koleva@control.bg; sv.georgieva@control.bg;
Телефон
038/665032; 0889745191
Представител
инж. Катя Колева-Въчева

Пътна строителна лаборатория към "Пътна компания" ЕАД София

Адрес
гр. Ботевград, ул. "Цар Иван Шишман" № 44
Уебсайт
http://www.geotechmin.com/bg/pages/patna-kompaniya-30.html
E-mail
patstroi_pil@abv.bg
Телефон
0884 84 36 15
Представител
инж. Виктория Иванова

СЛ при "ИСА 2000" ЕООД

Адрес
1111 София , ул. "Николай Коперник" № 25
E-mail
snejisav@abv.bg
Телефон
0887222045
Представител
Снежана Савова

Строителна лаборатория при "Димас" АД

Адрес
град Габрово, ул. "Трети март" 53
Представител
инж. Румяна Колева

Строителна лаборатория при "Тракия Билд" ЕООД

Адрес
4000 град Пловдив, ул. "Васил Левски" № 174
E-mail
sl_ps@abv.bg
Телефон
032/ 967 444
Представител
инж. Василка Денкова

Строителна лаборатория „Асист-инженеринг” към „Асист-инженеринг” ООД

Адрес
гр. София 1373, ул. „Суходолска” № 175
Уебсайт
www.assistlaboratory.com
E-mail
assist.eng@gmail.com
Телефон
0888699070
Представител
инж. Ирена Генкова

Университетска строителна лаборатория при Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ)

Адрес
1046 София, Бул. "Христо Смирненски" № 1
Уебсайт
www.uacg.bg/
E-mail
cmi_labor@mail.bg
Телефон
0888259237
Представител
Доц. д-р инж. Иван Ростовски

Център за изпитване и европейска сертификация „ЦИЕС" ООД

Адрес
град Стара Загора, ул. "Индустриална" 2
Уебсайт
www.ctec-sz.com
E-mail
ctec@ctec-sz.com
Телефон
042620368
Представител
Благовеста Шинева

„Благоустройствени строежи” ООД

Адрес
2700 Благоевград, ул. „Скаптопара” №1
E-mail
maiaflo@mail.bg
Телефон
0898756807
Представител
инж. Мая Веселинска

„Контрол консулт – 96“ ЕООД, град София

Адрес
1415 София, кв. Драгалевци, ул. „Горска поляна“ № 28
Уебсайт
www.kk-96.com
E-mail
kontrolkonsult-96@mail.com
Телефон
0889240258
Представител
инж. Петър Папазов

„ПСТ ВИДИН” ЕООД

Адрес
град Видин, ул. "Панония" № 1Б
E-mail
pst_vidin_lab@abv.bg
Телефон
0882275877
Представител
инж. Николай Младенов

„Хебърстрой” ООД - град Пазарджик

Адрес
град Пазарджик, ул. „Синитевска” 10
E-mail
zaharinova_1960@abv.bg
Телефон
0886038883
Представител
Станка Захаринова

Членове — Физически лица

Василка Христова Денкова

E-mail
sl_ps@abv.bg
Телефон
0882276433

Венцислав Георгиев Личев

Адрес
Бетон експерт ЕООД, гр. Пазарджик, Бушулско шосе, база Инжстрой
Уебсайт
www.beton-expert.com
E-mail
lichev@beton-expert.com
Телефон
0887974632
Представител
Управител

Дафинка Петкова Тодорова

E-mail
str.laboratoria@dir.bg
Телефон
092/621572

Делчо Иванов Добрев

E-mail
sil_ab@abv.bg
Телефон
038/624927

Емилия Симеонова Маринчева

E-mail
emi_lab@abv.bg
Телефон
0886002820

Живко Николов Матанов

E-mail
sil_ab@abv.bg
Телефон
038/624927

Иван Александров Ростовски

E-mail
i.rostovsky@abv.bg
Телефон
0888259237

Иванка Маверова Павлова

E-mail
sil_ab@abv.bg
Телефон
038/624927

Ивилина Спахийска

E-mail
ivilina_spahijska@abv.bg
Телефон
0878204125

Илиян Йорданов Илиев

E-mail
sslsb@abv.bg
Телефон
0885144413

Илка Георгиева Йорданова

E-mail
sil_ab@abv.bg
Телефон
038/624927

инж. Валентин Руменов Беловски

Уебсайт
www.sslsb.org
E-mail
sslsb_bg@yahoo.com
Телефон
0879688684

инж. Христо Соколов

E-mail
hsocolov@yahoo.com
Телефон
0885 03 25 49

Йорданка Димитрова Хронева

E-mail
jordani68@abv.bg
Телефон
0886742279

Калина Манолова Драганова

E-mail
lab_draganova@abv.bg
Телефон
032/969622

Катя Иванова Иванова

E-mail
katya.ivanova@tpaqi.com
Телефон
0887812888

Катя Тодорова Палова

E-mail
trace_lab@abv.bg
Телефон
0886777229

Любомир Христов Петров

Телефон
0889240257

Мариан Найденов Стефанов

Телефон
0888519667

Мариана Симеонова Стоядинова

E-mail
mariana_alpine@abv.bg
Телефон
0898341205

Марина Илиева Тотева

E-mail
mari_toteva@abv.bg
Телефон
0884767457

Наташа Нешева

E-mail
natasha1950@abv.bg
Телефон
0878414913

Николай Митев Чавдаров

Телефон
0885254550

Петър Генчев Петров

E-mail
psl_psvt@dir.bg
Телефон
0888409882

Петър Георгиев Папазов

E-mail
kontrolkonsult-96@mail.com
Телефон
0889240258

Петър Иванов Станчев

E-mail
stanchev_peter@abv.bg
Телефон
0889852130

Росица Димитрова Пашова

E-mail
smkperelik@abv.bg
Телефон
0878375194

Румяна Ганнчева Колева

E-mail
rumi04@abv.bg
Телефон
0887314521

Станка Костадинова Захаринова

Телефон
0886038883

Стоян Петров Недялков

E-mail
sil_ab@abv.bg
Телефон
038/624927

Тихомир Петков Петков

Телефон
0895510745