Съвместен курс на ССЛСБ с ИА БСА на 16-17 април 2018 г. в град София.

сряда, 25 април 2018 г., 12:21

В секция “Новини” тук, можете да намерите и свалите сравнителната таблица между старата версия на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 (EN ISO/IEC 17025:2005) и новата версия БДС EN ISO/IEC 17025:2018 (EN ISO/IEC 17025:2017) по примера на Евролаб.