Членове — Физически лица

Василка Христова Денкова

E-mail:
sl_ps@abv.bg
Телефон:
0882276433

Венцислав Георгиев Личев

Адрес:
Бетон експерт ЕООД, гр. Пазарджик, Бушулско шосе, база Инжстрой
Уебсайт:
www.beton-expert.com
E-mail:
lichev@beton-expert.com
Телефон:
0887974632
Представител:
Управител

Дафинка Петкова Тодорова

E-mail:
str.laboratoria@dir.bg
Телефон:
092/621572

Делчо Иванов Добрев

E-mail:
sil_ab@abv.bg
Телефон:
038/624927

Емилия Симеонова Маринчева

E-mail:
emi_lab@abv.bg
Телефон:
0886002820

Живко Николов Матанов

E-mail:
sil_ab@abv.bg
Телефон:
038/624927

Иван Александров Ростовски

E-mail:
i.rostovsky@abv.bg
Телефон:
0888259237

Иванка Маверова Павлова

E-mail:
sil_ab@abv.bg
Телефон:
038/624927

Ивилина Спахийска

E-mail:
ivilina_spahijska@abv.bg
Телефон:
0878204125

Илиян Йорданов Илиев

E-mail:
sslsb@abv.bg
Телефон:
0885144413

Илка Георгиева Йорданова

E-mail:
sil_ab@abv.bg
Телефон:
038/624927

инж. Валентин Руменов Беловски

Уебсайт:
www.sslsb.org
E-mail:
sslsb_bg@yahoo.com
Телефон:
0879688684

инж. Христо Соколов

E-mail:
hsocolov@yahoo.com
Телефон:
0885 03 25 49

Йорданка Димитрова Хронева

E-mail:
jordani68@abv.bg
Телефон:
0886742279

Калина Манолова Драганова

E-mail:
lab_draganova@abv.bg
Телефон:
032/969622

Катя Иванова Иванова

E-mail:
katya.ivanova@tpaqi.com
Телефон:
0887812888

Катя Тодорова Палова

E-mail:
trace_lab@abv.bg
Телефон:
0886777229

Любомир Христов Петров

Телефон:
0889240257

Мариан Найденов Стефанов

Телефон:
0888519667

Мариана Симеонова Стоядинова

E-mail:
mariana_alpine@abv.bg
Телефон:
0898341205

Марина Илиева Тотева

E-mail:
mari_toteva@abv.bg
Телефон:
0884767457

Наташа Нешева

E-mail:
natasha1950@abv.bg
Телефон:
0878414913

Николай Митев Чавдаров

Телефон:
0885254550

Петър Генчев Петров

E-mail:
psl_psvt@dir.bg
Телефон:
0888409882

Петър Георгиев Папазов

E-mail:
kontrolkonsult-96@mail.com
Телефон:
0889240258

Петър Иванов Станчев

E-mail:
stanchev_peter@abv.bg
Телефон:
0889852130

Росица Димитрова Пашова

E-mail:
smkperelik@abv.bg
Телефон:
0878375194

Румяна Ганнчева Колева

E-mail:
rumi04@abv.bg
Телефон:
0887314521

Станка Костадинова Захаринова

Телефон:
0886038883

Стоян Петров Недялков

E-mail:
sil_ab@abv.bg
Телефон:
038/624927

Тихомир Петков Петков

Телефон:
0895510745