Организационен секретар

инж. Валентин Беловски

инж. Валентин Беловски - Ръководител на Пътностроителна изпитвателна лаборатория „ВИАЛАБ” при „Виастройинженеринг” ООД, гр. Смолян и организационен секретар на ССЛСБ. Завършил Природоматематическа гимназия „Васил Левски”- град Смолян със специалност биология с английски език, Химикотехнологичен и металургичен университет, град София със специалност Индустриален мениджмънт. Повече информация за г-н Беловски.