Контролен съвет

инж. Румяна Колева

Инж. Румяна Колева - Ръководител лаборатория „ ХЕС” АД – гр.Габров и член на ССЛСБ. По образование спец. ” Технология на силикатите” от ВХТИ София, спец. „Бизнес и право” от ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”. Допълнителни курсове и квалификация: Сертификат за вътрешен одитор на системи за управление на качеството. Повече инфомация за г-жа Колева.

инж. Румянка Захова

Инж. Румняка Захова - Ръководител ПСЛ при “БАРС”- АД, гр.Шумен и член на ССЛСБ. До 2006 г. мениджър - продажби при „СЕМРИТ” – ЕООД, гр.Търговище. По образование икономист - счетоводител от ВФСИ “Д.А.Ценов” – гр.Свищов и инженер – химик, технолог (ТНВ) от ВХТИ – гр.София. Повече информация за г-жа Захова.

инж. Живко Матанов

Инж. Живко Матонов - Ръководител строителна изпитателна лаборатория „ АБ " АД Хасково и член на ССЛСБ. До 2007 Гл. технолог, КТК , Р-л технико-икономическо направление, Директор производство. По образование инжинер-химик от ВХТИ „ Асен Златаров " Бургас със специалност "Нефт и газ". Владее руски и италиански език. Повече информация за г-н Мататов.